About us

MILO 2000

MILO 2000 është nje shoqëri me përgjegjesi të kufizuar e cila operon ne fushën e ndërtimit në shqipëri qysh prej vitit 2000. Puna jonë ka nisur fillimisht me tregëtimin e materialeve të ndërtimit dhe transportin e mallrava brenda vendit. Më pas kemi zgjeruar aktivitetin tonë si kompani sipërmarrëse dhe investitore ne fushën e ndërtimit të objekteve të banimit, ato industriale dhe hotelerisë.
Duke u mbështetur mbi mijera metra katrore eksperiencë, ne kemi zhvilluar metodat e duhura në ndërtim, një kombinim perfekt ndërmjet artizanatit dhe teknologjisë. Qëllimi jonë kryesor është të sjellim në fushën e ndërtimit ide inovative dhe sa më të qëndrueshme në kohë. 

Përshtatja me kërkesat e tregut, sinqeriteti në shërbimet e ofruara dhe realizimi i gjithçkaje në kushtet e besimit të ndërsjelltë janë udhërrëfyes së punës sonë. Ne krijojmë mundësi për punonjësit, klientët dhe partneret tanë duke u krijuar atyre frymë bashkëpunuese dhe krijuese.Thelbi i gjithë kësaj është menaxhimi i mirë i punës, i cili na siguron ndërtim efikas, me kosto efektive dhe komunikim më të mirë si brenda ekipit, ashtu edhe me ju.
Ne besojmë se themeli i çdo ndërtese është marrëdhënia njerëzore që krijojmë me njeri-tjetrin. Kujdesemi për çdo detaj në mënyrë që investimi juaj të ketë vlerën e merituar! Jemi mirënjohës dhe ecim përpara çdo ditë me përkushtim dhe profesionalizëm, për të ofruar standartet më të larta në ndërtim!

Apartament 2+1


Delivering projects that fulfill
and exceed the owners expectations
is a process that starts team
approach puts the focus of
all team members specifically
towards the cul
mination of the completed project.
Check out our projects by
clicking on the categories below.

Apartament 2+1


Delivering projects that fulfill
and exceed the owners expectations
is a process that starts team
approach puts the focus of
all team members specifically
towards the cul
mination of the completed project.
Check out our projects by
clicking on the categories below.